The Shops at
Deerfield Square

740 N. Waukegan Road

Deerfield, IL 60015

847.948.6500

Gracie Barra Brazilian Jiu-Jitsu

World famous Brazilian jiu-jitsu martial arts.

847.504.7213

gbdeerfield.com/

740 N. Waukegan Road • Deerfield, Illinois 60015 • 847.948.6500